Dàn ý Phân tích bài thơ Lai tân của Hồ Chí Minh

0
nu sinh dak lak xin1115 040129 - Dàn ý Phân tích bài thơ Lai tân của Hồ Chí Minh

Dàn ý Phân tích bài thơ Lai tân của Hồ Chí Minh

Dàn ý

I. Mở bài: giới thiệu bài thơ Lai tân của Hồ Chí Minh

Ví dụ:

Hồ Chí Minh là một vị cha già của dân tộc Việt Nam, là một vị anh hùng của dân tộc. Bên cạnh làm chính trị, Bác còn có một kho tàn những tác phẩm văn học quý giá và to lớn. Bác đã để lại cho dân tộc một kho tàn các tác phẩm văn học đặc sắc, nổi bật là bài thơ Chiều tối trích Nhật ký trong tù. Bài thơ thể hiện là cảm hứng khi Bác ở tù, bài thơ tố cáo chế độ nhà tù Tưởng Gioi Thạch chúng ta cùng đi tìm hiểu tác phẩm.

II. Thân bài: Phân tích bài thơ Lai tân của Hồ Chí Minh

1. Hai câu thơ đầu: hình ảnh giám mục

  • Giám mục tù chuyên đánh bạc
  • Quan chức vi phạm pháp luật, trắng trợn đồi bại
  • Trấn lột, ăn chặt của tù nhân
  • Hành động bẩn thỉu, tàn nhẫn, đáng lên án
  • Tố cáo thẳng thắn của tác giả

2. Hai câu thơ cuối: một hình ảnh huyện tưởng

  • Chong đèn làm việc
  • Mỉa mai, tố cáo huyện tưởng
  • Mỉa mai, lên án sự trì trệ của bộ máy quan lieu

III. Kết bài: nêu cảm nhận của em về bài thơ Lai tân của Hồ Chí Minh

Ví dụ: bài thơ Lai tân của Hồ Chí Minh lên án chế độ xã hội quan lieu mục nát, chế độ xã hội không công bằng. đồng thời thể hiện sự mỉa mai, khinh thuwonfgc ủa tác giả với chế độ ấy.

Xem thêm:  Phân tích nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *