Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

0

Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

Câu 1: Trang 42 – sgk Toán lớp 3

Loading...

a) Dùng eke để nhận biết góc vuông của hình bên rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu)

Giải bài tập Toán lớp 9 Ôn tập chương 4 phần Hình Học

b) Dùng eke để vẽ:

– Góc vuông đỉnh O, cạnh OA, OB, (theo mẫu)

– Góc vuông đỉnh M, cạnh MC, MD. (cắt hình)

Giải bài tập Toán lớp 9 Ôn tập chương 4 phần Hình Học

Bài làm:

a) Muốn nhận biết góc nào vuông, các con dùng eke, sau đó lấy góc vuông của eke, đó vào tất cả các góc, nếu góc nào trùng với góc của eke thì đó là góc vuông, và ngược lại góc không vừa với góc eke thì không phải là góc vuông.

Giải bài tập Toán lớp 9 Ôn tập chương 4 phần Hình Học

b) Các con chỉ cần đặt eke và kẻ hai đường hai bên lề eke như hình mẫu. Cạnh dưới là MC và cạnh đứng là MD.

Giải bài tập Toán lớp 9 Ôn tập chương 4 phần Hình Học

Câu 2: Trang 42 – sgk Toán lớp 3

a) Nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông

b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông

Giải bài tập Toán lớp 9 Ôn tập chương 4 phần Hình Học

Bài làm:

Giải bài tập Toán lớp 9 Ôn tập chương 4 phần Hình Học

Câu 3: Trang 42 – sgk Toán lớp 3

Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông ? Góc nào là góc không vuông ?

Giải bài tập Toán lớp 9 Ôn tập chương 4 phần Hình Học

Bài làm:

Trong tứ giác MNPQ ta thấy:

Có hai góc vuông đó là góc vuông có đỉnh M và đỉnh Q

Có hai góc không vuông đó là góc có đỉnh N và đỉnh P

Giải bài tập Toán lớp 9 Ôn tập chương 4 phần Hình Học

Bài làm:

Giải bài tập Toán lớp 9 Ôn tập chương 4 phần Hình Học

Đáp án đúng là:

D: 4

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa từ Google:

  • tim goc vuong hinh tam giac lop 3 tap 2