Giải Toán 5 Bài Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

0
Giải Toán 5 Bài Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Giải Toán 5 Bài Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1 (trang 22 SGK Toán 5): Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau :

giai toan 5 bai on tap bang don vi do do dai 1 - Giải Toán 5 Bài Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Lời giải:

giai toan 5 bai on tap bang don vi do do dai 2 - Giải Toán 5 Bài Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Bài 2 (trang 23 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

giai toan 5 bai on tap bang don vi do do dai 3 - Giải Toán 5 Bài Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Lời giải:

giai toan 5 bai on tap bang don vi do do dai 4 - Giải Toán 5 Bài Ôn tập bảng đơn vị đo độ dàigiai toan 5 bai on tap bang don vi do do dai 5 - Giải Toán 5 Bài Ôn tập bảng đơn vị đo độ dàigiai toan 5 bai on tap bang don vi do do dai 6 - Giải Toán 5 Bài Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Bài 3 (trang 23 SGK Toán 5): a) 4km 37m = … m

8m 12cm = … cm

b) 354dm = … m … dm

3040m = … km … m

Lời giải:

a) 4km 37m = 4037m

8m 12cm = 812cm

b) 354dm = 35m 4dm

3040m = 3km 40m.

Bài 4 (trang 23 SGK Toán 5): Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Lời giải:

Đường sắt từ Đà Năng đến TP. Hồ Chí Minh dài:

791 + 144 = 935 (km)

Đường sắt từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài:

791 + 935 = 1726 (km)

Đáp số: a) 935km     b) 1726km.

 

Xem thêm:  Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *