Giải Toán lớp 10 Bài 1: Đại cương về phương trình

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Đại cương về phương trình

Bài 1 (trang 57 SGK Đại số 10):

Cho hai phương trình : 3x = 2 và 2x = 3.

Cộng các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi:

a. Phương trình nhận được có tương đương với một trong hai phương trình đã cho hay không?

b. Phương trình đã cho có phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho hay không?

Lời giải:

a. Cộng các vế tương ứng của hai phương trình ta được 5x = 5 .

Tập nghiệm của phương trình mới nhận sau phép cộng khác với các tập nghiệm của phương trình đã cho ban đầu. Vậy phương trình có được do cộng các vế tương ứng của hai phương trình đã cho không tương đương với phương trình nào.

b. Phương trình này cũng không phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình. Bởi vì nghiệm của một trong hai phương trình đã cho không phải là nghiệm của phương trình mới.

Bài 2 (trang 57 SGK Đại số 10):

Cho hai phương trình: 4x = 5 và 3x = 4

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi:

a. Phương trình nhận được có tương đương một trong hai phương trình đã cho hay không?

b. Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho hay không?

Lời giải:

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

a. Phương trình nhận được không tương đương một trong hai phương trình đã cho vì chúng không có cùng tập nghiệm (không tuân thủ theo phép biến đổi tương đương).

b. Phương trình nhận được không là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho vì nó không chưa tập nghiệm của một trong hai phương trình đã cho.

Bài 3 (trang 57 SGK Đại số 10):

giai toan lop 10 bai 1 dai cuong ve phuong trinh - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Đại cương về phương trình

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 1 dai cuong ve phuong trinh 1 - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Đại cương về phương trình

Bài 4 (trang 57 SGK Đại số 10):

giai toan lop 10 bai 1 dai cuong ve phuong trinh 2 - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Đại cương về phương trình

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 1 dai cuong ve phuong trinh 3 - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Đại cương về phương trình