Giải Toán lớp 5 Phép chia

Giải Toán lớp 5 Phép chia

Bài 1 (trang 163 SGK Toán 5): Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Loading...

a) 8192 : 32;

15335 : 42

b) 75,95 : 3,5

97,65 : 21,7

Chú ý: phép chia hết: a : b = c, ta có a = b x c (b > 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = b x c + r (0 < r < b).

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Phép chia

Giải Toán lớp 5 Phép chia

Bài 2 (trang 164 SGK Toán 5): Tính :

Giải Toán lớp 5 Phép chia

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Phép chia

Bài 3 (trang 164 SGK Toán 5): Tính nhẩm:

a)	25 : 0,1  48 : 0,01  95 : 0,1
  25 x 10   48 x 100  72 : 0,01
b)	11 : 0,25  32 : 0,5  75 : 0,01
  11 x 4   32 x 2   125 : 0,25

Lời giải:

a)	250  4800  950
    250  4800  7200
   b) 44   64   150
    44   64   500

Bài 4 (trang 164 SGK Toán 5): Tính bằng hai cách:

Giải Toán lớp 5 Phép chia

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Phép chia

Giải Toán lớp 5 Phép chia
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...

Từ khóa từ Google:

 • toán chia lớp 5