Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền kí hiệu (∈ ∉ ⊂) thích hợp vào ô vuông

giai toan lop 7 bai 1 tap hop q cac so huu ti - Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tap hop q cac so huu ti 1 - Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 1 tap hop q cac so huu ti 2 - Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tap hop q cac so huu ti 3 - Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 3 (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 1 tap hop q cac so huu ti 4 - Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tap hop q cac so huu ti 4 - Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 4 (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 1 tap hop q cac so huu ti 6 - Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tap hop q cac so huu ti 7 - Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 5 (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 1 tap hop q cac so huu ti 8 - Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tap hop q cac so huu ti 9 - Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đơn thức